Truy cập

Hôm nay:
39
Hôm qua:
95
Tuần này:
500
Tháng này:
39
Tất cả:
279681

Ý kiến thăm dò

cán bộ, công chức UBND xã Thăng Bình

Ngày 09/12/2019 15:05:12

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Đồng chí Vũ Hữu Thiện

Chức vụ: CT UBND xã

SĐT: 0948027019

2. Đồng chí Phạm Ngọc Tuấn

Chức vụ: PCT UBND xã

SĐT: 0988054918

3. Đồng chí Phạm Ngọc Long

Chức vụ: CHT Quân sự, Ủy viên UBND

SĐT: 0944307515

4. Đồng chí Đặng Tiến Cường

Chức vụ: Trưởng CA, Ủy viên UBND

SĐT: 0973893183

CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Đồng chí Lê Văn Đường

Chức vụ: Công chức TC-KT

SĐT: 0367605921

2. Đồng chí Nguyễn Thị Hương

Chức vụ: Công chức VP-TK

SĐT: 0948558680

3. Đồng chí Nguyễn Thị Trang

Chức vụ: Công chức TP-HT

SĐT: 090707033

4. Đồng chí Lê Duy Thương

Chức vụ: Công chức VP-TK

SĐT: 0856341333

5. Đồng chí Hoàng Thị Liên

Chức vụ: Công chức LĐTBXH

SĐT: 0356007850

6. Đồng chí Lê Văn Tú

Chức vụ: Công chức ĐC-XD

SĐT: 0918144678

7. Đồng chí Phạm Thị Khanh

Chức vụ: Công chức ĐC-NN

SĐT: 0963099425

8. Đồng chí Lê Xuân Hòa

Chức vụ: Công chức VH-XH

SĐT: 0984424649


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Đồng chí Vũ Hữu Thiện

Chức vụ: CT UBND xã

SĐT: 0948027019

2. Đồng chí Phạm Ngọc Tuấn

Chức vụ: PCT UBND xã

SĐT: 0988054918

3. Đồng chí Phạm Ngọc Long

Chức vụ: CHT Quân sự, Ủy viên UBND

SĐT: 0944307515

4. Đồng chí Đặng Tiến Cường

Chức vụ: Trưởng CA, Ủy viên UBND

SĐT: 0973893183

CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Đồng chí Lê Văn Đường

Chức vụ: Công chức TC-KT

SĐT: 0367605921

2. Đồng chí Nguyễn Thị Hương

Chức vụ: Công chức VP-TK

SĐT: 0948558680

3. Đồng chí Nguyễn Thị Trang

Chức vụ: Công chức TP-HT

SĐT: 090707033

4. Đồng chí Lê Duy Thương

Chức vụ: Công chức VP-TK

SĐT: 0856341333

5. Đồng chí Hoàng Thị Liên

Chức vụ: Công chức LĐTBXH

SĐT: 0356007850

6. Đồng chí Lê Văn Tú

Chức vụ: Công chức ĐC-XD

SĐT: 0918144678

7. Đồng chí Phạm Thị Khanh

Chức vụ: Công chức ĐC-NN

SĐT: 0963099425

8. Đồng chí Lê Xuân Hòa

Chức vụ: Công chức VH-XH

SĐT: 0984424649


Người tốt, việc tốt