Truy cập

Hôm nay:
54
Hôm qua:
95
Tuần này:
515
Tháng này:
54
Tất cả:
279696

Ý kiến thăm dò

MTTQ huyện Nông Cống trao bò cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Thăng Bình

Ngày 15/11/2020 12:49:54

MTTQ huyện trao bò cho hộ nghèo xã Thăng Bình

'Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới''.

MTTQ huyện Nông Cống là bộ phận cấu thành trong hệ thống MTTQ Việt Nam tại địa phương. MTTQ huyện Nông Cống thực sự phát huy được đúng như vai trò của mình, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân, phát huy quyền dân chủ toàn dân..trong xây dựng quê hương đất nước, góp phần chung vào sự phát triển của huyện Nông Cống đưa huyện Nông Cống từ huyện nghèo đã vươn lên ngang tâm với các huyện có nền kinh tế phát triển trong tỉnh. Vơi vai trò quan trọng của MTTQ huyện và MTTQ các xã mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020). MTTQ huyện Nông Cống đã tổ chức trao bò cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong huyện. Với mục đích chia sẻ những khó khăn, động viên, khích lệ những gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu, tạo sự cân bằng trong xã hội.

Ngày 14/11/2020, MTTQ quốc huyện và trực tiếp là đồng chí Lê Trọng Hùng - CT MTTQ huyện, đồng chí Thiệu Khắc Yên- PCT MTTQ huyện và cùng đồng chí Hà Vĩnh Thanh - BT Đảng bộ xã, đồng chí Vũ Hữu Thiện -CT UBND xã, đồng chí Lê Xuân Tú - PCT HĐND xã, đồng chí Phạm Bá Hiếu - CT MTTQ xã đại diện cho chính quyền xã nhà trao 1 con bò sinh sản, trị giá 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) cho gia đình bà Hà Thị Ổn tại thôn Hồng Sơn xã Thăng Bình.

Đây là sự chia sẻ kịp thời đối với gia đình bà Hà Thị Ổn, hy vọng rằng với món quà này sẻ giúp gia đình bà vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, góp phần vào xây dựng quê hương đất nước.

MTTQ huyện Nông Cống trao bò cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Thăng Bình

Đăng lúc: 15/11/2020 12:49:54 (GMT+7)

MTTQ huyện trao bò cho hộ nghèo xã Thăng Bình

'Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới''.

MTTQ huyện Nông Cống là bộ phận cấu thành trong hệ thống MTTQ Việt Nam tại địa phương. MTTQ huyện Nông Cống thực sự phát huy được đúng như vai trò của mình, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân, phát huy quyền dân chủ toàn dân..trong xây dựng quê hương đất nước, góp phần chung vào sự phát triển của huyện Nông Cống đưa huyện Nông Cống từ huyện nghèo đã vươn lên ngang tâm với các huyện có nền kinh tế phát triển trong tỉnh. Vơi vai trò quan trọng của MTTQ huyện và MTTQ các xã mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020). MTTQ huyện Nông Cống đã tổ chức trao bò cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong huyện. Với mục đích chia sẻ những khó khăn, động viên, khích lệ những gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu, tạo sự cân bằng trong xã hội.

Ngày 14/11/2020, MTTQ quốc huyện và trực tiếp là đồng chí Lê Trọng Hùng - CT MTTQ huyện, đồng chí Thiệu Khắc Yên- PCT MTTQ huyện và cùng đồng chí Hà Vĩnh Thanh - BT Đảng bộ xã, đồng chí Vũ Hữu Thiện -CT UBND xã, đồng chí Lê Xuân Tú - PCT HĐND xã, đồng chí Phạm Bá Hiếu - CT MTTQ xã đại diện cho chính quyền xã nhà trao 1 con bò sinh sản, trị giá 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) cho gia đình bà Hà Thị Ổn tại thôn Hồng Sơn xã Thăng Bình.

Đây là sự chia sẻ kịp thời đối với gia đình bà Hà Thị Ổn, hy vọng rằng với món quà này sẻ giúp gia đình bà vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, góp phần vào xây dựng quê hương đất nước.

Người tốt, việc tốt