Truy cập

Hôm nay:
61
Hôm qua:
95
Tuần này:
522
Tháng này:
61
Tất cả:
279703

Ý kiến thăm dò

Thôn Ngọ Thượng xã Thăng Bình cắt băng khánh thành nhà văn hóa thôn

Ngày 16/11/2020 08:27:03

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Nông Thôn Mới năm 2020 số 01-NQ/ĐU ngày 17/02/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Thăng Bình khóa XXIX về thực hiện chương trình mục tiệu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020;

Thực hiện Nghị Quyết của Đảng bộ xã Thăng Bình lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Từ đầu năm với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã cùng đồng lòng, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đảng bộ, chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện dân chủ tại từng thôn làng. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đều được nhân dân bàn bạc thống nhất và tổ chức thực hiện.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020).Thôn Ngọ Thượng xã Thăng Bình là thôn đi đầu trong công tác xây dựng nông thôn mới, tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà văn hóa thôn.

Tại buỗi lễ, có đồng chí Đặng Minh Thư - Trưởng phòng VHTT huyện, đồng chí Hà Vĩnh Thanh - BT Đảng bộ xã, đồng chí Vũ Hữu Thiện - CT UBND xã cùng các đồng chí trong thường trực Đảng ủy; HĐND; UBND; MTTQ; trưởng, phó các ban ngành đoàn thể cấp xã; cán bộ, công chức UBND xã; HTX, Hiệu trưởng 3 trường; các đồng chí nguyên các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể. Ngoài ra còn các đồng chí là BTCB, Trưởng thôn, trưởng ban công tác MTT của các thôn trong xã và toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Ngọ Thượng.

Buổi lễ đã thông qua chương trình văn nghệ chào mừng, nghi lễ quốc ca, và thông qua các báo cáo thành tích kết quả xây dựng nông thôn mới của thôn; thông qua lễ cắt băng khánh thành nhà văn hóa thôn.

Tham gia phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buỗi lễ của đồng chí Đặng Minh Thư - Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện; đồng chí Hà Vĩnh Thanh - BT Đảng bộ xã:

Ghi nhận và biểu dương những thành tích của cán bộ nhân dân thôn Ngọ Thượng đã đạt được trong thời qua, là thôn đi đầu, tiên phong trong xây dựng nông thôn mới, qua hình ảnh thôn Ngọ Thượng sẻ tiếp thêm động lực cho cán bộ và nhân dân của các thôn trong xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đồng thời nêu ra những tồn tại hạn chế và đề nghị cán bộ và nhân dân thôn Ngọ Thượng khắc phục và phát huy truyền thống đi đầu là tấm gương để các thôn trong xã noi theo.

Việc khánh thành nhà văn hóa thôn với sức chứa hơn 200 chổ ngồi, sẻ là nơi sinh hoạt lý tưởng, nơi vui chơi, văn nghệ thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động của thôn làng, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hướng tới xây dựng thôn Kiểu Mẫu đầu tiên trong xã thực hiện theo Nghị Quyết của Đảng bộ xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thôn Ngọ Thượng xã Thăng Bình cắt băng khánh thành nhà văn hóa thôn

Đăng lúc: 16/11/2020 08:27:03 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Nông Thôn Mới năm 2020 số 01-NQ/ĐU ngày 17/02/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Thăng Bình khóa XXIX về thực hiện chương trình mục tiệu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020;

Thực hiện Nghị Quyết của Đảng bộ xã Thăng Bình lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Từ đầu năm với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã cùng đồng lòng, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đảng bộ, chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện dân chủ tại từng thôn làng. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đều được nhân dân bàn bạc thống nhất và tổ chức thực hiện.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020).Thôn Ngọ Thượng xã Thăng Bình là thôn đi đầu trong công tác xây dựng nông thôn mới, tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà văn hóa thôn.

Tại buỗi lễ, có đồng chí Đặng Minh Thư - Trưởng phòng VHTT huyện, đồng chí Hà Vĩnh Thanh - BT Đảng bộ xã, đồng chí Vũ Hữu Thiện - CT UBND xã cùng các đồng chí trong thường trực Đảng ủy; HĐND; UBND; MTTQ; trưởng, phó các ban ngành đoàn thể cấp xã; cán bộ, công chức UBND xã; HTX, Hiệu trưởng 3 trường; các đồng chí nguyên các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể. Ngoài ra còn các đồng chí là BTCB, Trưởng thôn, trưởng ban công tác MTT của các thôn trong xã và toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Ngọ Thượng.

Buổi lễ đã thông qua chương trình văn nghệ chào mừng, nghi lễ quốc ca, và thông qua các báo cáo thành tích kết quả xây dựng nông thôn mới của thôn; thông qua lễ cắt băng khánh thành nhà văn hóa thôn.

Tham gia phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buỗi lễ của đồng chí Đặng Minh Thư - Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện; đồng chí Hà Vĩnh Thanh - BT Đảng bộ xã:

Ghi nhận và biểu dương những thành tích của cán bộ nhân dân thôn Ngọ Thượng đã đạt được trong thời qua, là thôn đi đầu, tiên phong trong xây dựng nông thôn mới, qua hình ảnh thôn Ngọ Thượng sẻ tiếp thêm động lực cho cán bộ và nhân dân của các thôn trong xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đồng thời nêu ra những tồn tại hạn chế và đề nghị cán bộ và nhân dân thôn Ngọ Thượng khắc phục và phát huy truyền thống đi đầu là tấm gương để các thôn trong xã noi theo.

Việc khánh thành nhà văn hóa thôn với sức chứa hơn 200 chổ ngồi, sẻ là nơi sinh hoạt lý tưởng, nơi vui chơi, văn nghệ thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động của thôn làng, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hướng tới xây dựng thôn Kiểu Mẫu đầu tiên trong xã thực hiện theo Nghị Quyết của Đảng bộ xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Người tốt, việc tốt