Truy cập

Hôm nay:
78
Hôm qua:
95
Tuần này:
539
Tháng này:
78
Tất cả:
279720

Ý kiến thăm dò

Hội nghị tập huấn sản xuất lúa theo Tiêu chuẩn Vietgap

Ngày 08/12/2020 21:09:13

Nhiều năm qua tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã chưa phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương về đất đai, tài nguyên; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, chưa đa dạng trong sản xuất; chưa thực hiện được tích tụ ruộng đất để liên kết sản xuất hàng hóa quy mô tập trung; chưa hình thành được mô hình trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; chưa có sản phẩm được công nhận tiêu chuẩn Viet Gap. Việc triển khai thực hiện chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm theo quy định còn chậm.

Thực hiện Nghị Quyết của Đảng bộ xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thực hiện nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về phát triển nông nghiệp và bảo về môi trường trên địa bàn xã giai đoạn 2020 - 2025; chương trình hành động về phát triển nông nghiệp của UBND xã Thăng Bình.

Ngày 05/12/2020, UBND xã Thăng Bình được sự hỗ trợ của phòng nông nghiệp UBND huyện Nông Cống tổ chức hội nghị tập huấn sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Vietgap với hơn 200 hộ dân tại thôn Thái Lai và Mỹ Giang xã Thăng Bình với diện tích ban đầu là 20 ha.

Tham gia hội nghị của đầy đủ lãnh đạo Đảng ủy; HĐND; UBND ; MTTQ, các ban ngành đoàn thể cấp xã, thôn về tham gia hội nghị.

Với hoạt động này có ý nghĩa quan trọng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà, đây là bước đầu đánh giá sự chuyển dịch phát triển nông nghiệp theo đúng hướng của Nghị Quyết đại hội Đảng bộ xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Việc tích tụ ruộng đất sản xuất lúa theo tiêu chuẩn vietgap sẻ giúp xã nhà hình thành chuổi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giúp xã nhà có sản phẩm gạo thương hiệu gạo Thăng Bình đạt tiêu chuẩn Vietgap và đặc biệt giúp nhân dân xã nhà nâng cao thu nhập, nhận thức trong sản xuất nông nghiệp, phát huy được lợi thế của địa phương trong sản xuất nông nghiệp đồng thời là bước khởi điểm để hình thành nhiều chuổi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn xã không chỉ là gạo mà còn là rau, củ, quả...

Hội nghị tập huấn sản xuất lúa theo Tiêu chuẩn Vietgap

Đăng lúc: 08/12/2020 21:09:13 (GMT+7)

Nhiều năm qua tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã chưa phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương về đất đai, tài nguyên; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, chưa đa dạng trong sản xuất; chưa thực hiện được tích tụ ruộng đất để liên kết sản xuất hàng hóa quy mô tập trung; chưa hình thành được mô hình trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; chưa có sản phẩm được công nhận tiêu chuẩn Viet Gap. Việc triển khai thực hiện chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm theo quy định còn chậm.

Thực hiện Nghị Quyết của Đảng bộ xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thực hiện nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về phát triển nông nghiệp và bảo về môi trường trên địa bàn xã giai đoạn 2020 - 2025; chương trình hành động về phát triển nông nghiệp của UBND xã Thăng Bình.

Ngày 05/12/2020, UBND xã Thăng Bình được sự hỗ trợ của phòng nông nghiệp UBND huyện Nông Cống tổ chức hội nghị tập huấn sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Vietgap với hơn 200 hộ dân tại thôn Thái Lai và Mỹ Giang xã Thăng Bình với diện tích ban đầu là 20 ha.

Tham gia hội nghị của đầy đủ lãnh đạo Đảng ủy; HĐND; UBND ; MTTQ, các ban ngành đoàn thể cấp xã, thôn về tham gia hội nghị.

Với hoạt động này có ý nghĩa quan trọng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà, đây là bước đầu đánh giá sự chuyển dịch phát triển nông nghiệp theo đúng hướng của Nghị Quyết đại hội Đảng bộ xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Việc tích tụ ruộng đất sản xuất lúa theo tiêu chuẩn vietgap sẻ giúp xã nhà hình thành chuổi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giúp xã nhà có sản phẩm gạo thương hiệu gạo Thăng Bình đạt tiêu chuẩn Vietgap và đặc biệt giúp nhân dân xã nhà nâng cao thu nhập, nhận thức trong sản xuất nông nghiệp, phát huy được lợi thế của địa phương trong sản xuất nông nghiệp đồng thời là bước khởi điểm để hình thành nhiều chuổi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn xã không chỉ là gạo mà còn là rau, củ, quả...

Người tốt, việc tốt