Truy cập

Hôm nay:
40
Hôm qua:
95
Tuần này:
501
Tháng này:
40
Tất cả:
279682

Ý kiến thăm dò

Hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ các tổ chức chính trị và đại diện nhân dân xã Thăng Bình năm 2020

Ngày 03/12/2020 21:37:00

Hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ các tổ chức chính trị và đại diện nhân dân xã Thăng Bình năm 2020

'

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Đảng ủy, UBND xã năm 2020. Ngày 28/11/2020, Đảng ủy, UBND xã Thăng Bình tổ chức hội nghị Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân năm 2020 trong toàn xã.

Đồng chí Hà Vĩnh Thanh, huyện Ủy viên, Bí thư Đảng bộ xã; đồng chí Vũ Hữu Thiện - PBT Đảng bộ, CT UBND xã chủ trì hội nghị và đối thoại trực tiếp.

Trải qua thời gian 1/2 ngày, với nhiều lượt ý kiến tham gia phát biểu, tập trung vào các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng chí Hà Vĩnh Thanh, huyện Ủy viên, Bí thư Đảng bộ xã; đồng chí Vũ Hữu Thiện - PBT Đảng bộ, CT UBND xã trả lời trực tiếp những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ thẩm quyền và xin tiếp thu những vấn đề, những ý kiến đóng góp để tổ chức thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thời gian tiếp theo.

Hoạt động đối thoại hàng năm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với MTTQ các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân xã Thăng Bình là hoạt động chính trị có nghĩa vô cùng quan trọng, trước tin thể hiện phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kính tế - xã hội, quốc phòng an ninh xây dựng nông thôn mới của xã Thăng Bình, đồng thời phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong xã trong công tác xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì nhân dân. Cấp ủy, chính quyền xã Thăng Bình lắng nghe tâm, tư nguyện vọng của nhân dân, để từ đó hành động vì nhân dân, vì lợi ích của nhân dân.

Trong điều kiện hiện nay xã nhà đang từng bước hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, việc đối thoại trực tiếp với nhân dân thường xuyên có ý nghĩa quan trọng tạo sự đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ đúng đắn theo đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ các tổ chức chính trị và đại diện nhân dân xã Thăng Bình năm 2020

Đăng lúc: 03/12/2020 21:37:00 (GMT+7)

Hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ các tổ chức chính trị và đại diện nhân dân xã Thăng Bình năm 2020

'

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Đảng ủy, UBND xã năm 2020. Ngày 28/11/2020, Đảng ủy, UBND xã Thăng Bình tổ chức hội nghị Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân năm 2020 trong toàn xã.

Đồng chí Hà Vĩnh Thanh, huyện Ủy viên, Bí thư Đảng bộ xã; đồng chí Vũ Hữu Thiện - PBT Đảng bộ, CT UBND xã chủ trì hội nghị và đối thoại trực tiếp.

Trải qua thời gian 1/2 ngày, với nhiều lượt ý kiến tham gia phát biểu, tập trung vào các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng chí Hà Vĩnh Thanh, huyện Ủy viên, Bí thư Đảng bộ xã; đồng chí Vũ Hữu Thiện - PBT Đảng bộ, CT UBND xã trả lời trực tiếp những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ thẩm quyền và xin tiếp thu những vấn đề, những ý kiến đóng góp để tổ chức thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thời gian tiếp theo.

Hoạt động đối thoại hàng năm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với MTTQ các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân xã Thăng Bình là hoạt động chính trị có nghĩa vô cùng quan trọng, trước tin thể hiện phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kính tế - xã hội, quốc phòng an ninh xây dựng nông thôn mới của xã Thăng Bình, đồng thời phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong xã trong công tác xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì nhân dân. Cấp ủy, chính quyền xã Thăng Bình lắng nghe tâm, tư nguyện vọng của nhân dân, để từ đó hành động vì nhân dân, vì lợi ích của nhân dân.

Trong điều kiện hiện nay xã nhà đang từng bước hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, việc đối thoại trực tiếp với nhân dân thường xuyên có ý nghĩa quan trọng tạo sự đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ đúng đắn theo đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Người tốt, việc tốt