Truy cập

Hôm nay:
53
Hôm qua:
95
Tuần này:
514
Tháng này:
53
Tất cả:
279695

Ý kiến thăm dò

Xã Thăng Bình khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Ngày 19/11/2020 09:20:00

Xã Thăng Bình tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2021

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự hay thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân đối với tổ quốc. Trong thời chiến tranh, từ người trẻ, người già, nam, nữ đều tình nguyện tham gia nhập ngũ chiến đấu, hy sinh bảo vệ quê hương đất nước trước kẻ thù xâm lược, tinh thần ấy đã đẫy lùi được bọn xâm lăng, cướp nước ra khỏi lãnh thổ nước ta, đem lại nền độc lập tự do cho tổ quốc.

Trong thời bình, song song với phát triển kinh tế theo đường lối chủ trương của Đảng, của Bác Hồ kính yêu theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước ta vượt qua khó khăn, thách thực đảm bảo quyền tự do, dân chủ, công bằng văn minh như mong nguyện của chủ tịch Hồ Chí Minh thân yêu của dân tộc Việt Nam, là công tác bảo vệ an ninh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tổ quốc trước các thế lực phản động, thù địch, chống phá Đảng, nhà nước ta.

Hàng năm thực luật nghĩa vụ quân sự, ngày 18/11/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thăng Bình tổ chức công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã, tham gia buổi khám tuyển nghĩa vụ Quân sự có đồng chí Hà Vĩnh Thanh - BT Đảng bộ, đồng chí Vũ Hữu Thiện - CT UBND xã, CT HĐNVQS xã và các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, HĐNVQS xã, công an xã, các đồng chí là bí thư, trưởng thôn, thôn đội trưởng và các thanh niên trong độ tuổi khám tuyển NVQS xã về tham gia khám tuyển.

Tại buổi khám tuyển này, đồng chí Vũ Hữu Thiện - CT UBND xã, chủ tịch HĐNVQS xã đã trao 03 giấy khen cho 3 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021, đó là thanh niên Nguyễn Thế Luật - thôn Lý Đông, Đỗ Minh Hiếu - thôn Thái Lai, Phạm Ngọc Thuấn - thôn Ngọ Thượng.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã khen ngợi, biểu dương tinh thần của các thanh niên là những công dân ưu tú trong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đặc biệt trong điều kiện tình hình hiện nay, nhiều thanh niên nhận thức chưa cao về công tác tham gia nghĩa vụ quân sự, trốn tránh tránh nhiệm đối với quê hương đất nước, chưa nhận thức rõ được trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng.

Tham gia nghĩa vụ quân sự, các công dân được tôi luyện tinh thần yêu nước, được rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, hành động của mình đối với bản thân, gia đình và xã hội, hướng tới các hành động đúng đắn, những việc làm có ích cho mình, gia đình và xã hội và đặc biệt góp phần to lớn vào bảo vệ quê hương đất nước, được nhà nước, xã hội ghi nhận.

Xã Thăng Bình khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Đăng lúc: 19/11/2020 09:20:00 (GMT+7)

Xã Thăng Bình tổ chức khám sơ tuyển NVQS năm 2021

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự hay thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân đối với tổ quốc. Trong thời chiến tranh, từ người trẻ, người già, nam, nữ đều tình nguyện tham gia nhập ngũ chiến đấu, hy sinh bảo vệ quê hương đất nước trước kẻ thù xâm lược, tinh thần ấy đã đẫy lùi được bọn xâm lăng, cướp nước ra khỏi lãnh thổ nước ta, đem lại nền độc lập tự do cho tổ quốc.

Trong thời bình, song song với phát triển kinh tế theo đường lối chủ trương của Đảng, của Bác Hồ kính yêu theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước ta vượt qua khó khăn, thách thực đảm bảo quyền tự do, dân chủ, công bằng văn minh như mong nguyện của chủ tịch Hồ Chí Minh thân yêu của dân tộc Việt Nam, là công tác bảo vệ an ninh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tổ quốc trước các thế lực phản động, thù địch, chống phá Đảng, nhà nước ta.

Hàng năm thực luật nghĩa vụ quân sự, ngày 18/11/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thăng Bình tổ chức công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã, tham gia buổi khám tuyển nghĩa vụ Quân sự có đồng chí Hà Vĩnh Thanh - BT Đảng bộ, đồng chí Vũ Hữu Thiện - CT UBND xã, CT HĐNVQS xã và các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, HĐNVQS xã, công an xã, các đồng chí là bí thư, trưởng thôn, thôn đội trưởng và các thanh niên trong độ tuổi khám tuyển NVQS xã về tham gia khám tuyển.

Tại buổi khám tuyển này, đồng chí Vũ Hữu Thiện - CT UBND xã, chủ tịch HĐNVQS xã đã trao 03 giấy khen cho 3 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021, đó là thanh niên Nguyễn Thế Luật - thôn Lý Đông, Đỗ Minh Hiếu - thôn Thái Lai, Phạm Ngọc Thuấn - thôn Ngọ Thượng.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã khen ngợi, biểu dương tinh thần của các thanh niên là những công dân ưu tú trong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đặc biệt trong điều kiện tình hình hiện nay, nhiều thanh niên nhận thức chưa cao về công tác tham gia nghĩa vụ quân sự, trốn tránh tránh nhiệm đối với quê hương đất nước, chưa nhận thức rõ được trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng.

Tham gia nghĩa vụ quân sự, các công dân được tôi luyện tinh thần yêu nước, được rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, hành động của mình đối với bản thân, gia đình và xã hội, hướng tới các hành động đúng đắn, những việc làm có ích cho mình, gia đình và xã hội và đặc biệt góp phần to lớn vào bảo vệ quê hương đất nước, được nhà nước, xã hội ghi nhận.

Người tốt, việc tốt