Truy cập

Hôm nay:
79
Hôm qua:
95
Tuần này:
540
Tháng này:
79
Tất cả:
279721

Ý kiến thăm dò

Xã Thăng Bình phát động tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã

Ngày 26/11/2020 14:09:03

CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THĂNG BÌNH

Thực hiện Nghị Quyết của Đảng ủy xã Thăng Bình về công tác vệ sinh môi trường. Thực hiện công văn số 2465/UBND ngày 18/11/2020 của UBND huyện Nông Cống về việc tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện;

Qua nhiều đợt tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, công tác vệ sinh môi trường của nhà xã ngày càng được nâng lên, để nâng cao hơn nữa, quyết tâm xây dựng xã Thăng Bình xanh - sạch - đẹp theo Nghị Quyết của Đảng ủy xã đề ra.


Ngày 21 ngày 22/11/2020, UBND xã phát động tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.

Các cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, HTX, trạm Y tế, các trường trên địa bàn tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh trong khu vực trong phòng làm việc, phòng học, khuôn viên và khu vực trước cơ quan.

Các thôn tổ chức cho nhân dân trong thôn thực hiện việc tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn với nội dung sau:

- Thu dọn rác thải, vệ sinh từ trong khuôn viên hộ gia đình đến các trục đường ngõ ống, trục đường chính của thôn.

- Khơi thông cống rãnh, trục vớt rác thải trên các mương thoát nước tại các ngõ ống khu dân cư của thôn.

- Phát quang cây cối, cỏ dại bên đường giao thông trong thôn, trục giao thông chính của thôn

- Cắt tẻ, chắm dặm, chăm sóc đường hoa của thôn

- Vệ sinh môi trường điểm tập kết rác thải

- Đỗ rác đúng quy định

- Tiếp tục thực thiện việc chỉnh trang đường làng ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên, quét vôi, ve tường rào, tạo cảnh quan khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.


Đồng thời việc chăm sóc hoa tại mái đê, được các tổ chức đoàn thể chi hội nông dân, chi hội phụ nữ, chi hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên tổ chức nhổ cỏ, chăm sóc hoa tại khu vực mái đê thôn Mỹ Giang xã Thăng Bình đã được giao.

Qua 02 ngày tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, các đường làng, ngõ xóm, khu công sở thông thoáng, xanh - sạch. Việc ra quân tổng dọn vệ sinh trên địa bàn xã là việc làm thiết thực, qua đợt phát động này, nhận thức, ý thức của nhân dân trong xã ngày càng được nâng lên về công tác vệ sinh môi trường, trong thực tế hiện nay vẫn còn nhiều cá nhân nhận thức chưa cao về công tác vệ sinh môi trường, vứt rác bừa bải, không đúng quy định.

Xã Thăng Bình phát động tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã

Đăng lúc: 26/11/2020 14:09:03 (GMT+7)

CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THĂNG BÌNH

Thực hiện Nghị Quyết của Đảng ủy xã Thăng Bình về công tác vệ sinh môi trường. Thực hiện công văn số 2465/UBND ngày 18/11/2020 của UBND huyện Nông Cống về việc tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện;

Qua nhiều đợt tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, công tác vệ sinh môi trường của nhà xã ngày càng được nâng lên, để nâng cao hơn nữa, quyết tâm xây dựng xã Thăng Bình xanh - sạch - đẹp theo Nghị Quyết của Đảng ủy xã đề ra.


Ngày 21 ngày 22/11/2020, UBND xã phát động tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.

Các cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, HTX, trạm Y tế, các trường trên địa bàn tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh trong khu vực trong phòng làm việc, phòng học, khuôn viên và khu vực trước cơ quan.

Các thôn tổ chức cho nhân dân trong thôn thực hiện việc tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn với nội dung sau:

- Thu dọn rác thải, vệ sinh từ trong khuôn viên hộ gia đình đến các trục đường ngõ ống, trục đường chính của thôn.

- Khơi thông cống rãnh, trục vớt rác thải trên các mương thoát nước tại các ngõ ống khu dân cư của thôn.

- Phát quang cây cối, cỏ dại bên đường giao thông trong thôn, trục giao thông chính của thôn

- Cắt tẻ, chắm dặm, chăm sóc đường hoa của thôn

- Vệ sinh môi trường điểm tập kết rác thải

- Đỗ rác đúng quy định

- Tiếp tục thực thiện việc chỉnh trang đường làng ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên, quét vôi, ve tường rào, tạo cảnh quan khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.


Đồng thời việc chăm sóc hoa tại mái đê, được các tổ chức đoàn thể chi hội nông dân, chi hội phụ nữ, chi hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên tổ chức nhổ cỏ, chăm sóc hoa tại khu vực mái đê thôn Mỹ Giang xã Thăng Bình đã được giao.

Qua 02 ngày tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, các đường làng, ngõ xóm, khu công sở thông thoáng, xanh - sạch. Việc ra quân tổng dọn vệ sinh trên địa bàn xã là việc làm thiết thực, qua đợt phát động này, nhận thức, ý thức của nhân dân trong xã ngày càng được nâng lên về công tác vệ sinh môi trường, trong thực tế hiện nay vẫn còn nhiều cá nhân nhận thức chưa cao về công tác vệ sinh môi trường, vứt rác bừa bải, không đúng quy định.

Người tốt, việc tốt